Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zofia Talik

Region:
Wrocław
Data emisji:
07.03.2012

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
z głębokim żalem zawiadamia,
że dnia 3 marca 2012 roku zmarła

prof. dr hab.
Zofia Talik

emerytowany profesor Katedry Chemii Organicznej.
W latach 1972-1988 pełniła funkcję zastępcy dyrektora
Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego
na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uczelni.
Autorka wielu znaczących publikacji naukowych z zakresu
chemii organicznej, szanowany i ceniony nauczyciel akademicki,
wspaniały pedagog i wychowawca młodzieży akademickiej.

Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej
odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.


Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składają

Rektor i Senat
Uniwersytetu Ekonomicznego
we WrocławiuSzukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi