Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Kierczyński

Region:
Warszawa
Data emisji:
04.02.2012

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Przyjaciela


profesora
Tadeusza Kierczyńskiego


b. Dziekana Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS,
b. Prodziekana Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS,
b. Dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu i Budownictwa,
b. Kierownika Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Przemysłowych.


Odszedł od nas wybitny nauczyciel akademicki
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
specjalista w dziedzinie finansów przedsiębiorstwa,
Wychowawca młodzieży.

Żegnamy Człowieka niezwykle aktywnego,
życzliwego i otwartego na potrzeby innych.


Profesorowi Andrzejowi Kierczyńskiemu


składają

wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan i pracownicy
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi