Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Ulatowski

Region:
Warszawa
Data emisji:
03.02.2012

Rozłąka jest Naszym Losem, Spotkanie Naszą Nadzieją

Z głębokim żalem żegnamy


prof. dr hab.
Tadeusza Ulatowskiego

cenionego i szanowanego wykładowcę oraz członka Senatu naszej uczelni od chwili jej założenia, zasłużonego dla jej rozwoju.

Odszedł od nas wspaniały i prawy Człowiek, wybitny zawodnik,
trener i teoretyk sportu, zasłużony nauczyciel akademicki
i działacz kultury fizycznej, całym sercem oddany młodzieży,
wielki Autorytet i Przyjaciel.


Pamięć o Nim na zawsze pozostanie w naszych sercach i myślach.

Rodzinie Zmarłego

składamy
wyrazy serdecznego współczucia


Rektor, Senat, Założyciel, grono dydaktyczno-naukowe,
pracownicy administracji i cała społeczność akademicka
Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki
przy ulicy Chodakowskiej 50 w Warszawie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi