Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marek Dietrich

Region:
cała Polska
Data emisji:
04.08.2009


Z najgłębszym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dra hab. inż.

Marka Dietricha


wybitnego uczonego, cenionego wykładowcy
i opiekuna młodej kadry naukowej,
Rektora Politechniki Warszawskiej (1990-1996),
Przewodniczącego Konferencji Rektorów
Uczelni Warszawskich (1993-1996),
Dyrektora Instytutu Problemów
Współczesnej Cywilizacji (1996-2008),
członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk,
członka zwyczajnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej
i Wojskowej Akademii Technicznej


Rektor i Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi