Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Alicja Jaruga

Region:
Łódź
Data emisji:
19.11.2011

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 17 listopada 2011 roku

prof. zw. dr hab. dr h.c.
Alicji Jarugi

Prorektora ds. Nauki
oraz Kierownika Katedry Rachunkowości
Społecznej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego,
Kierownika Ośrodka
Międzynarodowych Studiów Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego,
wieloletniego członka
Międzyrządowej Grupy Roboczej Ekspertów ISAR-UNCTAD,
Academy of Accounting Historians,
IAAER, American Accounting Association,
Komitetu Nauk o Zarządzaniu PAN,
Komitetu Ekonometrii i Statystyki PAN,
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów, Komitetu Standardów Rachunkowości,
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego,
a także byłej Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
i byłej Przewodniczącej Polskiej Sekcji Komitetu
Wykonawczego European Accounting Association.

Profesor Alicja Jaruga była wspaniałym dydaktykiem od 1951 roku.
Była wykładowcą m.in. w USA, Europie, Rosji i Japonii.
Wypromowała licznych magistrów,
23 doktorów krajowych i doktorat honoris causa
prof. Roberta S. Kaplana z Harvard Business School.

Jej dorobek publikacyjny liczy kilkadziesiąt książek,
180 artykułów, publikowanych w Polsce, Australii, Anglii, USA,
Japonii, Chinach, Indiach, Rosji, Belgii i Brazylii.

Odznaczona została m.in.: Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2008 rok),
Medalem Universitas Lodziensis Merentibus (2006 rok),
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002 rok),
Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (1976 rok),
Złotym Krzyżem Zasługi (1973 rok),
uhonorowana kilkoma indywidualnymi
i zespołowymi Nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego,
Nagrodą Miasta Łodzi za osiągnięcia naukowe (1998 rok),
Nagrodą Naukową II Stopnia im. Oskara Lange (1986 rok).

Żegnamy wybitnego naukowca i dydaktyka w dziedzinie
rachunkowości oraz wyjątkowego Człowieka.

Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
21 listopada 2011 roku o godzinie 12.00
w Łodzi na cmentarzu przy ulicy Zgierskiej.

Rektor i Kanclerz
Senat, cała Społeczność Akademicka i pracownicy
Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi