Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Pilch

Region:
cała Polska
Data emisji:
16.11.2011

Społeczność Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego
ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci


prof. dr. hab.
Andrzeja Pilcha

emerytowanego profesora zwyczajnego w Instytucie Historii UJ,
wybitnego znawcy historii Polski XVIII-XX stulecia.

Profesor Andrzej Pilch urodził się 5 sierpnia 1926 roku
w Ustroniu k. Cieszyna,
zmarł w Krakowie w dniu 10 listopada 2011 roku.

Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim (1954),
gdzie doktoryzował się (1962), a stopień naukowy doktora habilitowanego
uzyskał w zakresie historii najnowszej (1972).
Tytuł profesora otrzymał w 1978 roku,
a stanowisko profesora zwyczajnego w 1989 roku.
Po przejściu na emeryturę (1996) do ostatnich dni uczestniczył
w życiu naukowym Krakowa, kraju i zagranicy.

Profesor Andrzej Pilch pracę zawodową w szkolnictwie wyższym
rozpoczął w 1952 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
a od października 1956 roku zatrudniony
w Uniwersytecie Jagiellońskim na stanowisku adiunkta
w Katedrze Historii Polski XVIII-XX wieku,
gdzie od 1 lipca 1968 roku został docentem etatowym.
Po podziale Katedry (1970) pracował
w Zakładzie Historii Najnowszej Polski.

W latach 1968-1972 był prodziekanem
Wydziału Filozoficzno-Historycznego,
od 1972 do 1978 wicedyrektorem Instytutu Historii.
Zorganizował i kierował w latach 1973-1976 Pracownią Historyczną
Polonijnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego UJ.

Funkcję prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw
dydaktyczno-wychowawczych sprawował w latach 1978-1981.
Kierownik Studium Podyplomowego w Instytucie Historii (1981-1984)
oraz od 1 października 1995 do 30 września 1996 kierownik
Zakładu Historii Najnowszej Polski w Instytucie Historii UJ.

Aktywny współpracownik licznych Komitetów
i Komisji Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności,
m.in.: Komisji Struktur i Ruchów Społecznych
Komitetu Nauk Historycznych PAN (1970-1984);
Komitetu Badań Polonii (1973),
w latach 1990-1994 członek jego Prezydium.
Od 1992 roku współpracował z Komisją Środkowoeuropejską
Polskiej Akademii Umiejętności.
Ponadto (1984-1987) członek Komisji Historii Najnowszej
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Długoletni współpracownik Polskiego Słownika Biograficznego,
gdzie w latach 1962-1971 był redaktorem działu społeczno-politycznego
XIX i XX wieku oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego,
a od 1978 jego Rady Naukowej.

Wieloletni współpracownik
Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną,
wiceprezes Oddziału Krakowskiego Towarzystwa (1979-1990).

W latach 1980-1990 radny Rady Narodowej Miasta Krakowa,
a od 1988-1990 członek Prezydium Rady
oraz Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1972),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1976),
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978).

Żegnamy wybitnego historyka, jednego z najwybitniejszych znawców
dziejów Polonii, zwłaszcza austriackiej;
wychowawcę wielu generacji studentów historii, pedagogiki i socjologii,
uczonego zawsze gotowego służyć swą mądrością i wiedzą innym.


Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 listopada 2011 roku
o godzinie 13:00 w rodzinnym Ustroniu
k. Cieszyna na Cmentarzu Ewangelickim.


Rektor i Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekan i Rada Wydziału Historycznego UJ
oraz cała Społeczność Akademicka

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi