Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Górski

Region:
Katowice
Data emisji:
10.11.2011

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr.
Jerzego Górskiego


emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
z którym związany był naukowo i dydaktycznie od 1968 roku,
Dyrektora Instytutu Matematyki w latach 1973-1979,
Kierownika Zakładu Funkcji Analitycznych.

Profesor Jerzy Górski był wybitnym uczonym,
specjalistą w zakresie teorii funkcji analitycznych
i analizy zespolonej.

Był niekwestionowanym autorytetem naukowym,
uznanym w kraju i za granicą.
Wychował wiele pokoleń studentów.
W Osobie Pana Profesora utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca
i prawego charakteru, cieszącego się powszechnym
i zasłużonym szacunkiem, uhonorowanego za swą działalność
i dokonania najwyższymi odznaczeniami państwowymi i nagrodami.
Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej i błyskotliwego umysłu, niekwestionowany autorytet moralny i naukowy.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie Pan Profesor
jako wybitny uczony i wspaniały Przyjaciel,
życzliwy, mądry i szlachetny.


Będzie nam Go wszystkim brakowało.


Cześć Jego pamięci.


Rodzinie, Najbliższym
oraz
Przyjaciołom Pana Profesora


których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu


składają


Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan Rektor UŚ w latach 1990-1996
oraz
społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi