Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Aleksander Ratajczak

Region:
Katowice
Data emisji:
29.09.2011

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
nieodżałowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. zw. dr. hab.
Aleksandra Ratajczaka

emerytowanego profesora zwyczajnego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
związanego naukowo i dydaktycznie
z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej
oraz Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego od 1969 roku.
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Kierownik Zakładu Syntezy Organicznej w latach 1969-1978,
Kierownik Zakładu Chemii Organicznej w latach 1978-2001,
Przewodniczący Katowickiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1979-1983,
członek American Chemical Society,
stypendysta Fundacji Fulbrighta
w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

Profesor Aleksander Ratajczak był wybitnym uczonym,
autorem licznych prac z zakresu stereochemii, chemii organicznej
i metaloorganicznej oraz międzynarodowych patentów.

Był niekwestionowanym autorytetem naukowym,
uznanym w kraju i za granicą.
W sposób charakterystyczny dla nieprzeciętnych osobowości
łączył funkcje wybitnego uczonego i pedagoga
wychowawcy wielu naukowców,
dla których pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

W Osobie Pana Profesora utraciliśmy Człowieka
szlachetnego serca i prawego charakteru,
cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem,
uhonorowanego za swą działalność i dokonania
najwyższymi odznaczeniami państwowymi i nagrodami.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej
i błyskotliwego umysłu.

W naszej pamięci Pan Profesor na zawsze pozostanie
jako wybitny uczony, wspaniały dydaktyk, mądry i szlachetny Człowiek.


Będzie nam Go wszystkim brakowało.


Cześć Jego pamięci.Żonie, Rodzinie, Najbliższym
oraz Przyjaciołom Pana Profesora


których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żaluskładają


Senat i Rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan Rektor UŚ w latach 1990-1996
oraz
społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w KatowicachCeremonia pogrzebowa odbędzie się
w sobotę, 1 października 2011 roku, o godzinie 10.00
w katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach
przy ulicy Plebiscytowej 49.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi