Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Dariusz Waldziński

Region:
Gdańsk
Data emisji:
24.09.2011

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż odszedł od nas na zawsze Kolega i Przyjaciel
Prof. dr hab.

Dariusz Waldziński

Doradca Zarządu OPEGIEKA ds. innowacji.

Profesor odpowiadał w przedsiębiorstwie
za koordynację prac naukowych i ich komercjalizację.
Był zaangażowany w nowatorski w skali Polski projekt
transformacji przedsiębiorstwa w Centrum Badawczo-Rozwojowe.
Rozumiał, jak rzadko kto,
konieczność ścisłej współpracy nauki z biznesem.

W ciągu swojej owocnej kariery zawodowej
pełnił wiele znamienitych funkcji,
dyrektora Instytutu Ekonomicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (1998-2004)
oraz Prorektora uczelni (2001-2002),
kierownika Zakładu Gospodarowania w Sektorze Publicznym
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
Głęboko zaangażowany w przemiany społeczne w Polsce po roku 1989, pełnił zaszczytną funkcję Wiceprezydenta Miasta Elbląga.

Wyrazy głębokiego współczucia

Żonie Aleksandrze i Córkom

składają

Zarząd i koledzy z OPEGIEKA w Elblągu

Msza żałobna będzie odprawiona w kościele pw. św. Rodziny na Zawadzie
w Elblągu, w poniedziałek, 26 września 2011 roku o godzinie 13.00.

Kondukt żałobny ruszy z Domu Pogrzebowego
na Cmentarzu Agrikola o godzinie 14.15.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi