Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Leżański

Region:
Lublin
Data emisji:
22.07.2011

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 17 lipca 2011 roku zmarł

prof. dr hab.
Tadeusz Leżański

Wybitny matematyk, nauczyciel wielu pokoleń studentów,
autor licznych prac naukowych wydanych w kraju i za granicą,
promotor wielu przewodów doktorskich,
i opiekun naukowy młodych pracowników.

Profesor Tadeusz Leżański urodził się 11 sierpnia 1923 roku
w Grójcu k. Warszawy. Ukończył gimnazjum czteroklasowe
(mała matura) w roku 1939. Podczas okupacji uzyskał maturę
w tajnym Liceum im. Zamoyskiego w Warszawie,
a następnie uczęszczał na wykłady matematyki i fizyki
w ramach konspiracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.
W roku 1945 rozpoczął studia matematyczne
na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał magisterium w roku 1949.

W latach 1949-1955 był asystentem w Instytucie Matematycznym PAN. W roku 1955 uzyskał stopień naukowy doktora (kandydata nauk).
W roku 1958 uzyskał tytuł naukowy docenta i na tym stanowisku
pracował w Instytucie Matematycznym PAN do roku 1964.
W roku akademickim 1961/1962 przebywał
jako stypendysta w Heidelbergu.
W 1964 roku przeniósł się do Lublina i został kierownikiem zakładu, początkowo Zakładu Analizy Funkcjonalnej
Katedry Analizy Matematycznej, a w okresie późniejszym
Zakładu Algebry i Analizy Funkcjonalnej Instytutu Matematyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. To stanowisko zajmował
do chwili przejścia na emeryturę w roku 1993. W roku 1981 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Był znanym specjalistą
analizy funkcjonalnej, jednego z centralnych działów matematyki współczesnej. Był też bardzo cenionym nauczycielem akademickim.
Wśród uczniów i wychowanków Naszego Profesora
są doktorzy i profesorowie oraz liczna rzesza magistrów.

Zmarły otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych.
Wśród Jego odznaczeń są: Krzyż Kawalerski OOP,
Złoty Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego Profesora.

Wraz z Jego odejściem matematyka poniosła bardzo dużą stratę.

Msza żałobna zostanie odprawiona
w kościele pw. św. Mikołaja w Grójcu (k. Warszawy), ul. Worowska 1,
w sobotę, 23 lipca 2011 roku o godzinie 12.00

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi