Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ber Haus

Region:
cała Polska
Data emisji:
16.06.2011

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
z głębokim żalem zawiadamia,
że dnia 14 czerwca 2011 roku zmarł

prof. zw. dr hab.
Ber Haus

Emerytowany profesor zwyczajny
w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Przez szereg lat pełnił funkcję Kierownika tej Katedry.
W latach 1987-1990 Prorektor ds. nauki
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wybitny przedstawiciel nauki o organizacji i zarządzaniu.
Twórca empirycznej szkoły zarządzania.
Autor prac badawczych na rzecz praktyki gospodarczej.
Wypromował 24 doktorów
oraz był opiekunem naukowym 9 prac habilitacyjnych.
Wielu Jego wychowanków to dzisiaj profesorowie
o wysokiej pozycji naukowej.

Środowisko akademickie utraciło wybitnego naukowca,
autora szeregu publikacji naukowych
wysoko ocenianych zarówno w kraju, jak i za granicą.
Jego dorobek naukowy stanowi trwały wkład
w rozwój nauki w powiązaniu z potrzebami praktyki gospodarczej.
Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej
wielokrotnie nagradzany nagrodami
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz odznaczeniami państwowymi,
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wspaniały pedagog, wychowawca
i Przyjaciel młodzieży akademickiej.
Odszedł Człowiek prawy, który całym swoim życiem
dawał przykład postawy światłego naukowca.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składają

Rektor, Senat i społeczność akademicka
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
dnia 21 czerwca 2011 roku (wtorek) o godzinie 14.40
na cmentarzu komunalnym przy ulicy Grabiszyńskiej.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi